Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücreti

Tüketici Arabuluculuk ücreti öder mi?

Tüketici Uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde arabuluculuk ücretini kim öder?

 

Tüketici Uyuşmazlıklarında anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanır. Bu halde arabuluculuk ücreti 2022 yılı için 800 TL’dir. Açılacak olan dava tüketici lehine sonuçlandığında işbu ücret 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre diğer taraftan tahsil edilir.

Diğer dava şartı arabuluculuk uygulamalarından farklı olarak, anlaşma halinde de tüketicinin ödemesi gereken ücret Adalet Bakanlığı tarafından karşılanır. Anlaşılan rakam her ne olursa olsun tüketici açısından arabuluculuk ücretini bakanlık öder ve bu ücret arabuluculuk asgari ücret tarifesinin ilk iki saatlik ücreti kadardır. Bu ücret 2022 yılı itibariyle iki saat için 400 TL’dir ve bu bedeli Adalet Bakanlığı karşılar.

Yasal düzenleme bu şekilde olup taraflar aksini kararlaştırabilirler.  Yani taraflar, tüketiciye düşen arabuluculuk ücretini de Bakanlık yerine diğer tarafın karşılaması hususunda anlaşma yapabilirler.  

Diğer taraf  hizmet ya da mal sağlayıcı açısından anlaşma sağlanması halinde anlaşma bedeli üzerinden %3 oranında hesaplanacak ücret (2022 yılı için 400 TL’nin altında kalmamak kaydıyla) arabulucuya ödenir.