Arabuluculuk son tutanak tarihi temerrüt dolayısıyla faiz başlangıç tarihidir

Arabuluculuk sürecinin bir kısım iş davaları yönünden zorunlu hale gelmesi, arabululuculuk sürecine ilgi ve talebin artması ile birlikte, dava öncesi arabuluculuk görüşmesi yapılan iş davası dosyalarında faiz başlangıç tarihinin ne olacağı da yeni bir tartışma yaratmış ve uygulamada bazı çelişkiler ortaya çıkmıştır. Bu uyuşmazlığın giderilmesi bu konuda verilen Yargıtay 9. hukuk Dairesi'nin Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin verdiği 21.03.2022 tarihli kararı ile mümkün olmuştur.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas Yıl/No: 2022/3222 olan kararı ile uyuşmazlık "Başvuru konusu uyuşmazlığın “arabuluculuk faaliyeti sonunda arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle temerrüdün gerçekleştiği, arabulucuya başvuran tarafça açılacak dava sonucunda hüküm altına alınan (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren faiz uygulanabileceği” şeklinde giderilmiştir. Dolayısıyla açılacak iş davalarında artık faiz başlangıç tarihi yönünden bu karar emsal alınmalıdır.

Avukat Nazime Kalan