HAGB alan kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması masumiyet karinesine aykırıdır

Bilindiği üzere bir çok kurum ve kuruluşun memuriyet alımına ilişkin sözlü sınavlarında güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Ceza dosyalarında belli suç tipleri için getirilmiş olan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması düzenlemesi kapsamında daha önce hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olan kişilerin güvenlik soruşturmaları bazen olumsuz sonuçlanmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi 2018/19673 Esas sayılı "HAGB alan kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendirilmesi ve bu nedenle memuriyete alınmaması masumiyet karinesini ihlal eder" içerikli kararı bu durumlarda idari işlemin iptal edilmesi için dava açılmasına dayanak olmaktadır. Bu yazımızda yer verdiğimiz karar mağduriyetlerin önüne geçecektir.

T.C ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 2018/ 19673 Esas Sayılı Dosyasında başvuru; güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği gerekçesiyle infaz ve koruma memurluğuna atama yapılmaması işleminin iptali istemiyle açılan davada kesin bir mahkûmiyet hükmü ile sonuçlanmayan ceza yargılamasının esas alınması ve gerekçeli kararda suçluluğu ima eden bazı ifadeler kullanılması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İlgili kararda; Adil yargılanma hakkının bir unsuru olan masumiyet karinesi gözetilerek; 

Masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA ve Anayasa’nın 36. maddesi ile 38. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan masumiyet karinesinin İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiştir. 

Buradan yola çıkılarak geçmişte hakkında verilen hükmün açıklanması geri bırakılması kararı nedeniyle  güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişiler ilgili işlemin iptalini talep etme hakkına sahiptir.

Avukat Nazime Kalan