Kamu Görevlisi Olmak İsteyenlerle İlgili Yapılan Güvenlik Araştırması Hukuken Denetlenebilir Olmalı

Kamu Görevlisi olmak isteyenlerle ilgili yapılan güvenlik araştırması sonucunda bir çok kişi yazılı sınavlardan yüksek puan almış olmalarına rağmen güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi sebebiyle göreve alınmamaktadır. 

İdarenin güvenlik soruşturmasını yapması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunu belirtmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar sağlanmadıysa sırf bu sebeple idari işlemin iptali davası gündeme gelmektedir. 

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İdari Dava Dairesi 2019 / 559 Esas sayılı dosyasında verdiği 
"Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik araştırması yapılırken, ulaşılan bilgi ve kanaatin, somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması, tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması, aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir. Aksi durumda soyut ve gerçek dışı ithamlarla bazı kişilerin önemli hak kayıplarına yol açılabileceği, bunun idarenin son derece haklı nedenlere dayalı güvenlik tedbirleri hakkında toplumda tereddütlere neden olabileceği, bu durumun ise en çok yine kendisi ile mücadele edilen yasa dışı mihraklarca istismar edilebileceği ortadadır. " içerikli kararı ile mağdur olan kişilerin açtıkları veya açacakları benzer davalara ışık tutmuştur.

Avukat Nazime Kalan