Kira Süresi Dolmadan Kiracı Evden Çıkartılabilir mi?

Kiracımı evden çıkartamıyorum ne yapmalıyım?

Kira süresinin dolmasına uzun zaman var kiracımı evden çıkarabilir miyim?

Kira süresi dolmadı bu süreyi beklemek zorunda mıyım?

Bizlere kiraya verenlerin en çok sorduğu ve cevap aradığı sorular olup bu soruların yanıtlarını aşağıdaki bilgilendirme yazımızda bulabilirsiniz.

Bu soruları 2012 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu'nun kiraya ilişkin hükümlerine göre cevaplamak gerekir.

Bilindiği üzere Kira Sözleşmesi, süresi sonunda Kiracı tarafından sona erdirilebilmektedir. Kiraya Veren ise, Kira Sözleşme süresi sona erse dahi, tek başına Kira Sözleşmesini sona erdirememektedir. Kiraya Verenin, Kira Sözleşmesini sona erdirme hakkı, sadece, Türk Borçlar Kanunu’nda sayılı yasal nedenlerle mümkün olabilmektedir.

Yasal düzenleme, Kira Sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresi sonunda, KİRA VERENE, HERHANGİ BİR NEDEN OLMAKSIZIN, KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME HAKKI TANIMAKTADIR. Söz konusu sona erdirme hakkını düzenleyen 6098 sayılı TBK’nu, 1 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. 

Anılan düzenlemeye göre, Kira Sözleşme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıllık uzama süresi sonunda, Kiraya Veren tarafından herhangi bir neden olmaksızın Kira Sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde de, Kiraya Veren, Kira Sözleşmesinin başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, Kira Sözleşmesini sona erdirebilecektir.

Kiracıların, Kira Sözleşmelerinin ve uzama sürelerine göre tahliye riski ile karşılaşabileceklerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Kiracılar, Kiraya Verenleri ile yeni ve daha uzun süreli Kira Sözleşmeleri yapmak suretiyle, bu riski öteleyebileceklerdir.

AVUKAT NAZİME KALAN