Netten Brüte- Brütten Nete Maaş Hesaplama

BRÜT MAAŞ; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. 

NET MAAŞ; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

İşçi alacakları davasında davanın net maaş üzerinden mi brüt maaş üzerinden mi açıldığı ve talebin net mi brüt mü olduğu bilirkişi raporu alınırken ve tahsil aşamasında büyük önem arz etmektedir. 

Genellikle iş davalarında bilirkişiler brüt üzerinden hesaplama yapar ve alacak kalemlerini brüt olarak belirler. Yine mahkeme de gerekçeli kararında bilirkişi raporu ile bağlı kalarak bu alacak kalemlerine brüt üzerinden karar verir. Ancak gerekçeli kararın verilmesinden sonra çıkan işçilik alacaklarının tahsili noktasında icra takibi başlatılacak ise bu alacak kalemlerinin brütten nete çevrilmesi gerekmektedir. Aksi halde davalı işveren tarafından icra takibine itiraz edilmekte ve işçi aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada brütten nete ve netten brüte maaş ve alacak kalemi hesaplaması yapan bir çok uygulama bulunmaktadır. Ancak çoğu zaman bu uygulamalar güvenilir olmamaktadır. Hesaplama yapıldıktan sonra yine de kontrol edilmesi şarttır. 

 

AVUKAT NAZİME KALAN