Ceza Hukuku

Avukat Nazime Kalan Ceza Hukuku davalarında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin her aşamasında müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık sıfatıyla her alan her tarafa vekillik ve müdafiilik hizmet sunmaktadır.

Avukat Nazime Kalan Ceza Hukuku alanında soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde hizmet sunmaktadır. Ayrıca hukuk büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

  • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki vekilliği ve sanık müdafiiliği,
  • uyuşturucu ticareti,  cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık,  taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, kasten yaralama, hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme, gasp (yağma) basit ve nitelikli hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları
  • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
  • Kamu personelinin görevi sebebiyle idari soruşturması yanındaki cezai soruşturmaları, görev suçları,
  • İcra iflas hukukunda düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi,

Ceza Mahkemelerinde Kovuşturma aşamasında,

Cumhuriyet Savcılığında Soruşturma aşamasında süreçlerin takibi hakkında;

Ceza soruşturmaları ve akabinde kovuşturmaları, neticeleri hürriyeti bağlayıcı hapis cezası ile veya idari para cezası ödenmesi şeklinde cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden en üst seviyede dikkat ve özen gösterilerek takip edilmesi gereken bir süreçtir. Re'sen araştırma ilkesi uyarınca suç ve suçlunun ortaya çıkarılmasında savcılık makamı talimatı doğrultusunda emniyet güçlerince araştırmalarını yaparlar. Bu durum müşteki, şüpheli veya sanığın süreçte etkinliğini azaltmak amacına yönelik değildir. Suç ve Suçlunun ortaya çıkarılabilmesi adına Müşteki , Şüpheli vekilliği ve Sanık müdafiinin etkin bir rol oynayarak delillerin araştırılması doğru değerlendirilerek yorumlanması hakim ve savcıların vicdani kanılarının ahlaka ve hukuka uyun bir şekilde tesis edilebilmesinde ciddi önem arz etmektedir. Ceza avukatları bu süreçte müvekkilin lehine olabilecek tüm durumları soruşturma ve kovuşturmalara yön verecek şekilde süreci takip etmelidir. Zira şüpheli veya sanığın cezalandırılmasında cezanın hafifletici sebepleri  olan haksız tahrik, meşru müdafaa, suçun manevi unsuru (kast, taksir) maddi unsuru, kastın yoğunluğu, takdiri indirim nedeni, etkin pişmanlık, cezanın alt ve üst unsuru dikkate alınan hususlardır. 

İlk derece mahkemesinin sanığı cezalandırılmasından sonra gerekli İstinaf makamına yapılan itiraz ve  Yargıtay 'a temyizlerin yapılması hayati derecede önemli bir konudur. Bu aşamalarda hak düşürücü sürelerin kaçırılması halinde sanık hakkında verilen ceza kesinleşir ve cezanın infazı başlar.  Ceza Muhakemesi Kanunu 301. Maddesi gereğince “Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin  noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.”

Bu nedenle temyiz dilekçesinde herhangi bir hususun kaçırılması, gözardı edilmesi Yargıtay incelemesinde o durumun dikkate alınmayarak belki de sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının ortadan kaldırılması imkanının yitirilmesine sebep olacaktır. Suça ilişkin müvekkillerin tarafımıza vekalet verdiği andan sürecin en son aşamasına kadar çok titiz özenli ve dikkatli bir çalışma ile müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.