Sözleşmeler Hukuku

Hukuki sözleşmeler, günlük hayatta en çok karşılaşılan hukuki işlemlerden bir tanesidir. Sözlü veya yazılı hukuki sözleşmeler salt borç ilişkilerini değil, diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de kullanılmaktadır.

Hukuk Büromuz, gerek ticari hayatın gerektirdiği her tür sözleşme, gerekse şahısların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her tür sözleşmeyi oluşturmakta veya var olan sözleşmeleri en avantajlı hukuki korumayı sağlayarak yeniden düzenlemektedir.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Alım-satım sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Arsa payı karşılığı kat yapımı (inşaat) sözleşmeleri
 • Taşeron – Müteahhit sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Vekâlet Sözleşmeleri
 • Bağışlama sözleşmeleri
 • Trampa sözleşmeleri
 • Ariyet sözleşmeleri
 • Karz sözleşmeleri
 • Yayın sözleşmeleri
 • Komisyon Sözleşmeleri
 • Kefalet Sözleşmeleri
 • Garanti Sözleşmeleri
 • Franchising sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
 • Şirket-Ortaklık Sözleşmeleri
 • Şirket hisse devri, birleşme ve devralmaya ilişkin sözleşmeler