Tazminat Hukuku

Tazminat davalarında gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir.

Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir. Bu bağlamda; Kamu ve Özel Hukuk alanından doğan tüm tazminat konuları hukuk büromuzun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.