Uzlaştırma

Uzlaştırmacı Avukat; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir. Arabulucu olmasının yanı sıra Uzlaştırmacı sertifikasınada sahip olan Avukat Nazime KALAN; Uzlaştırma kapsamında da hukuku destek sağlamaktadır.

Uzlaştırma; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.

Amaçlanan husus uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmalarının sağlanması ve alternatif çözüm yolu ile toplumsal barışın devamını sağlamak ve tarafları bir an önce adliyede geçirecekleri yıllar olmaksızın çözüme ulaştırmaktır.

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın kontrolünde olan ‘Uzlaştırma" kurumu büromuzun da sisteme dahil olduğu bir oluşumdur. Avukat Nazime Kalan 2018 yılında Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 48 saatlik uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayarak Uzlaştırmacı olmaya hak kazanmıştır.