Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku davalarında özellikle ayıplı malın iadesi, bedelinde indirim yapılması veya ayıpsız bir eşiyle değiştirilmesi gibi kanun tarafından tüketiciye tanınan en temel haklar çerçevesinde beliren uyuşmazlıkların çözümü davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Tüketici Haklarının Korunması için gereken hukuki prosedür ve işlemleri titizlikle gerçekleştiren büromuz, bu alanda verdiği hizmetle sizlere yardımcı olmak için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle bankacılık ve otomotiv sektöründe olmak üzere tüm sektörlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, ve sair ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyetine başvuru veya Tüketici Mahkemelerinde dava açılmak suretiyle ihtilaflı hususların çözümünde uzman yaklaşımımızla avukatlık hizmeti vermekteyiz.


Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
  • Tüketicinin şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
  • Alım Satım Sözleşmeleri
  • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
  • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Tüketici Mahkemelerinin Görevleri ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Davalar

Tüketici mahmeleri Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik her türlü uygulamada oraya çıkan davalara bakmakla görevli hukuk mahkemesidir . Ancak tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar belirli sınırlara tabi tutulmuştur ve bu sınırlar parasal sınırlar olarak belirlenir ve her yıl güncellenmektedir.

2020 yılı itibariyle Tüketici Mahkemelerinde dava açılabilmesi için belirlenen parasal sınır;

  • Parasal değeri 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.
  • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise parasal değeri 6.920 TL ile 10.390 TL arasında olan  uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezinde ise parasal değeri 10.390 TL’nin altında bulunan tüm uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekir.

İşte bu parasal sınırların üzerinde bulunan tüm uyuşmazlıklar için herhangi bir tüketici hakem heyetine başvuru yapılmaksızın ;ilgili yer tüketici mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Yapılan başvuru ve ve davalarda söz konusu parasal sınırlar göz ardı edildiği takdirde başvuru ve davalarında reddine karar verilmesi durumu söz konusu olacaktır. 

Tüketici mahkemelerinin görev alanında gibi görünsede kişilerin yapmakta oldukları iş ve ticari faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar istisnalar müstesna olmak kaydıyla genellikle genel mahkemelerin (Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri)  görev alanına girebilmektedir. Tüm bu uyuşmazlıklarda ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşamamak adına bir avukat desteğiyle başvuru ve davaların takibinin yapılmasını hak kaybına uğrayanların yararına olacaktır.